Територіальні органи ДФС
у Донецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо залишку коштів з основного електронного рахунку сільгосп підприємства на поточний рахунок

20.10.2015

Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі - Закон № 643), який набув чинності 29 липня 2015 року, внесено зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - Кодекс), у тому числі в частині застосування системи електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарськими підприємствами.

Відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом № 643, платникам податку - сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу (далі - сільськогосподарське підприємство), в системі електронного адміністрування ПДВ до вже відкритих основних рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - основні електронні рахунки) відкриваються додаткові рахунки, призначені для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - додаткові електронні рахунки).

Таким чином, сільськогосподарські підприємства використовують у системі електронного адміністрування два електронних рахунки: основний та додатковий.

Основний електронний рахунок призначається для проведення розрахунків з бюджетом.

На основний електронний рахунок сільськогосподарські підприємства перераховують зі свого поточного рахунку кошти в сумах, необхідних для реєстрації податкових накладних по діяльності іншій, ніж сільськогосподарська.

З основного електронного рахунку кошти перераховуються до бюджету у порядку, передбаченому пунктом 200.2 статтею 200 розділу V Кодексу. Згідно з цим порядком ДФС на підставі поданих платниками декларацій з податку на додану вартість (форма декларації 0110) автоматично формує реєстр та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань надсилає його Державній казначейській службі України (далі - Казначейство). Відповідно до отриманого реєстру Казначейство здійснює перерахування коштів до бюджету з основного електронного рахунку в рахунок погашення податкових зобов’язань сільськогосподарського підприємства перед бюджетом.

Крім того, з основного електронного рахунку за заявою платника перераховуються:

-          до бюджету - суми податкового боргу за несільськогосподарською діяльністю;

-          на поточний рахунок платника - кошти, що перевищують суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету.

Додатковий електронний рахунок призначений для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств.

На цей рахунок сільськогосподарським підприємством зараховуються кошти з поточного рахунку в сумі, необхідній для реєстрації податкових накладних, які складаються сільськогосподарським підприємством при здійсненні операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спеціального режиму оподаткування.

З додаткового електронного рахунку кошти автоматично перераховуються Казначейством на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств протягом операційного дня, в якому кошти надійшли на такі електронні рахунки. Реквізити спеціального рахунку сільськогосподарське підприємство зобов’язане зазначати у податковій звітності з податку на додану вартість. Роз’яснення щодо особливостей застосування системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - СЕА) для сільськогосподарських підприємств викладено у листі ДФС України від 11.08.2015 №29560/7/99-99-19-03-02-17.

У рамках СЕА для платників податку передбачено механізм повернення суми коштів з електронного рахунку платника, відкритого в Казначействі для роботи в СЕА (далі - електронний рахунок), до бюджету чи на його поточний рахунок.

Цей механізм не розповсюджується на додатковий електронних рахунок, відкритий для сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Так, відповідно до підпункту 200¹.6. статті 200¹ Кодексу у разі, якщо на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації (далі - зайво зараховані кошти), платник податку має право подати до у складі такої податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню;

а) до бюджету в рахунок сплати  податкових зобов’язань з податку;

б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку.

При цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у такому звітному періоді (п. 200¹.5 ст.200¹ Кодексу).

На суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню з електронного рахунку до бюджету або на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом 200¹.З статті 200¹ Кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення електронного рахунку в СЕА з поточного рахунку платника.

Для відповідного перерахування зайво зарахованих коштів ДФС України надсилає Казначейству реєстр, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету/на поточний рахунок та реквізити поточного рахунку платника (у випадку подання заяви платника на повернення коштів на такий рахунок).

На підставі такого реєстру Казначейство протягом п'яти робочих днів після граничного терміну, встановленого Кодексом для самостійної сплати платником сум податкових зобов'язань, здійснює перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника до бюджету/на поточний рахунок платника податку.

Відповідно до пункту 21¹ Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 569 (далі - Порядок № 569), заява про перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку до бюджету або на поточний рахунок такого платника податку подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість.

Для перерахування до бюджету/на поточний рахунок таких коштів платник податку повинен заповнити додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4)». При цьому в обов’язковому порядку у додатку (Д4) зазначаються відомості щодо суми коштів на електронному рахунку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету.

Така сума коштів включається ДФС України до відповідного реєстру, який направляється Казначейству. Казначейство на підставі отриманого реєстру не пізніше п’ятого робочого дня, після закінчення граничного строку для сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість, перераховує такі кошти до бюджету або на поточний рахунок платника (залежно від напряму, вказаного платником у заяві).

Ваше підприємство в складі податкової звітності з ПДВ за серпень 2015 року подано Додаток 4 «Заява про повернення  суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету».

Зазначений Додаток 4 до декларації  за серпень 2015 року заповнено із порушеннями вимог наказу Міністерства фінансів України від 23.09.2014 №966, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за №1267/26044 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», в таблиці «Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету» в графі 4 «Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована до бюджету  (графа 1 – графа 2)» не зазначено суму відповідно до встановленого алгоритму: (графа 1 – графа 2) відповідної таблиці.

Порядок заповнення Додатку 4 викладено у листі ДФС України від 26.08.2015 №31730/7/99-99-19-03-02-17 зі змінами, внесеними листом ДФС України від 09.10.2015 №37545/7/99-99-19-03-02-17.

Якщо платник податку при складанні додатку 4 допустив помилку в цифрових показниках, то уточнюючий розрахунок для виправлення такої помилки не подається. Зайво зараховані кошти можуть бути перераховані до бюджету/на поточний рахунок платника лише у випадку відображення правильних показників у додатку 4, який подається у складі податкової декларації за наступний звітний період (за умови наявності на момент подання такої декларації на електронному рахунку платника зайво зарахованих коштів).

Законом № 643 внесено зміни до порядку розрахунку суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - реєстраційна сума), зокрема змінено порядок формування деяких складових формули для обрахунку такої суми.

Для сільськогосподарського підприємства реєстраційна сума обчислюється в цілому для усіх видів діяльності (як для сільськогосподарської діяльності, так і для іншої діяльності) та використовується для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, складених як по сільськогосподарській, так і по іншій діяльності платника.

Так, для сільськогосподарських підприємств складова формули "Сума поповнення електронного рахунка" включає в себе:

-          суму поповнення з поточного рахунку платника на основний електронний рахунок;

-          суму поповнення з поточного рахунку платника на додатковий електронний рахунок.

Станом на дату подання декларації з ПДВ за серпень 2015 року з додатком 4, відповідно до витягу з Системі електронного адміністрування, сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних,  була достатньою для повернення коштів з основного електронного рахунку платника на поточний рахунок за умови вірного заповнення Додатку 4 декларації за серпень 2015 року.

Відповідно до даних витягу з Системі електронного адміністрування на поточну дату на основному електронному рахунку  Вашого підприємства сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, вже недостатньо для повернення суми з електронного рахунку за умови вірного заповнення та подання Додатку 4 в  складі податкової звітності  за вересень 2015 року.

Зменшення реєстраційної сумі пояснюється тим, що Ваше підприємство використало суму поповнення основного електронного рахунку для реєстрації податкових накладних по сільськогосподарській діяльності без поповнення додаткового електронного рахунку, на який зараховуються кошти з поточного рахунку, в сумі, необхідній для реєстрації податкових накладних, які складаються сільськогосподарським підприємством при здійсненні операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спеціального режиму оподаткування, як цього вимагає Кодекс.

Враховуючи вищенаведене, перерахування залишку коштів з основного електронного рахунку Вашого підприємства на поточний рахунок можливе лише після подання додатку 4 до декларації з ПДВ, який заповнено відповідно до вимог наказу №966, та наявності реєстраційного ліміту на дату подання додатку 4 в сумі, яка дорівнює або більше задекларованої до повернення суми податку.

До списку