Територіальні органи ДФС
у Донецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо перерахування грошових коштів в системі електронного адміністрування ПДВ.

20.10.2015

Розглянувши Ваші листи щодо перерахування грошових коштів в системі електронного адміністрування ПДВ, ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє наступне.

Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі - Закон № 643), який набув чинності 29 липня 2015 року, внесено зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - Кодекс), у тому числі в частині застосування системи електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарськими підприємствами.

Відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом № 643, платникам податку - сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу (далі - сільськогосподарське підприємство), в системі електронного адміністрування ПДВ до вже відкритих основних рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - основні електронні рахунки) відкриваються додаткові рахунки, призначені для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - додаткові електронні рахунки).

Таким чином, сільськогосподарські підприємства використовують у системі електронного адміністрування два електронних рахунки: основний та додатковий.

Основний електронний рахунок призначається для проведення розрахунків з бюджетом.

На основний електронний рахунок сільськогосподарські підприємства перераховують зі свого поточного рахунку кошти в сумах, необхідних для реєстрації податкових накладних по діяльності іншій, ніж сільськогосподарська.

З основного електронного рахунку кошти перераховуються до бюджету у порядку, передбаченому пунктом 200.2 статтею 200 розділу V Кодексу. Згідно з цим порядком ДФС на підставі поданих платниками декларацій з податку на додану вартість (форма декларації 0110) автоматично формує реєстр та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань надсилає його Державній казначейській службі України (далі - Казначейство). Відповідно до отриманого реєстру Казначейство здійснює перерахування коштів до бюджету з основного електронного рахунку в рахунок погашення податкових зобов’язань сільськогосподарського підприємства перед бюджетом.

Крім того, з основного електронного рахунку за заявою платника перераховуються:

-          до бюджету - суми податкового боргу за несільськогосподарською діяльністю;

-          на поточний рахунок платника - кошти, що перевищують суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету.

Додатковий електронний рахунок призначений для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств.

На цей рахунок сільськогосподарським підприємством зараховуються кошти з поточного рахунку в сумі, необхідній для реєстрації податкових накладних, які складаються сільськогосподарським підприємством при здійсненні операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спеціального режиму оподаткування.

З додаткового електронного рахунку кошти автоматично перераховуються Казначейством на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств протягом операційного дня, в якому кошти надійшли на такі електронні рахунки. Реквізити спеціального рахунку сільськогосподарське підприємство зобов’язане зазначати у податковій звітності з податку на додану вартість.

Додаток 4 до декларації  за липень 2015 року заповнено Вами із порушеннями вимог наказу Міністерства фінансів України від 23.09.2014 №966, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за N 1267/26044 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», в таблиці «Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету» в графі 4 «Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована до бюджету  (графа 1 – графа 2)» не зазначено суму відповідно до встановленого алгоритму: (графа 1 – графа 2) відповідної таблиці.

Якщо платник податку при складанні додатку 4 допустив помилку в цифрових показниках, то уточнюючий розрахунок для виправлення такої помилки не подається. Зайво зараховані кошти можуть бути перераховані до бюджету/на поточний рахунок платника лише у випадку відображення правильних показників у додатку 4, який подається у складі податкової декларації за наступний звітний період (за умови наявності на момент подання такої декларації на електронному рахунку платника зайво зарахованих коштів).

З метою виправлення помилки,  Вашим підприємством до декларації з ПДВ за серпень 2015 року надано додаток 4 «Заява про повернення  суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету», який заповнено вірно, але перерахування зазначених в ньому коштів у встановлені Кодексом терміни не відбулося виходячи із наступного.

Законом № 643 внесено зміни до порядку розрахунку суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - реєстраційна сума), зокрема змінено порядок формування деяких складових формули для обрахунку такої суми.

Для сільськогосподарського підприємства реєстраційна сума обчислюється в цілому для усіх видів діяльності (як для сільськогосподарської діяльності, так і для іншої діяльності) та використовується для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, складених як по сільськогосподарській, так і по іншій діяльності платника.

Так, для сільськогосподарських підприємств складова формули "Сума поповнення електронного рахунка" включає в себе:

-          суму поповнення з поточного рахунку платника на основний електронний рахунок;

-          суму поповнення з поточного рахунку платника на додатковий електронний рахунок.

Враховуючи дані Системи електронного адміністрування ПДВ, Ваше підприємство використало суму поповнення основного електронного рахунку для реєстрації податкових накладних по сільськогосподарській діяльності без поповнення додаткового електронного рахунку, на який зараховуються кошти з поточного рахунку, в сумі, необхідній для реєстрації податкових накладних, які складаються сільськогосподарським підприємством при здійсненні операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спеціального режиму оподаткування, як цього вимагає Кодекс.

Це твердження підтверджується, як відсутністю податкових зобов’язань по основній декларації з ПДВ за серпень 2015 року у значних обсягах, які б зменшили суму залишку по основному електронному рахунку, так і незначним обсягом реєстраційного ліміту, який вичерпався через реєстрацію виданих податкових накладних за сільськогосподарською діяльністю, у порівнянні із залишком коштів на рахунку.

Враховуючи наведене, перерахування залишку коштів з основного електронного рахунку на поточний рахунок, можливе лише після подання додатку 4 до декларації з ПДВ, який заповнено відповідно до вимог наказу №966, та наявності реєстраційного ліміту на дату подання додатку 4 в сумі, яка дорівнює або більше задекларованої до повернення суми податку.

До списку