Територіальні органи ДФС
у Донецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо визначення реєстраційного ліміту

20.11.2015

Відповідно до п.п. 17.1.5 п. 17.1 статті 17 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі - Кодекс) платник має право отримувати відстрочку, розстрочку сплати податків.

Відповідно до п. 32.2 статті 32 Кодексу зміна терміну сплати податку здійснюється у формі відстрочки, розстрочки.

Згідно із статтею 100 Кодексу  розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру пені, визначеному пунктом 129.4 статті 129 цього Кодексу.

З 1 липня 2015 року система електронного адміністрування працює у звичайному режимі. Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) здійснюється в межах суми, обчисленої за формулою, встановленою пунктом 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу.

Відповідно до п. 200¹.3 статті 200¹ Кодексу платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму податку (SНакл), обчислену за такою формулою (далі – реєстраційний ліміт):

SНакл = SНаклОтр + SМитн + SПопРах - SНаклВид - SВідшкод - SПеревищ,

де:

SНаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН, податковими накладними, складеними платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрованими в ЄРПН, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в ЄРПН;

SМитн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;

SПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунка в системі електронного адміністрування податку платника - сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, відкритого для перерахування коштів на його спеціальний рахунок, відкритий в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

SНаклВид - загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в ЄРПН;

SВідшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок;

SПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН.

Під час обрахунку показників SНаклОтр та SНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку. Для обрахунку показників SНаклОтр, SНаклВид та SМитн використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 року.

Відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, зареєстрованим платникам податку реєстраційний ліміт автоматично збільшується контролюючим органом до 31 липня 2015 року для платників податків, що застосовують звітний (податковий) період місяць, без проведення перевірок, передбачених статтею 200¹  цього Кодексу, на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суму непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначено в податковій звітності з податку на додану вартість, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за червень 2015 року.

Відповідно до поданої Вашим підприємством декларації з ПДВ за червень 2015 року, сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24), та сума непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду (рядок 31) дорівнюють 0, тому підстави для збільшення реєстраційного ліміту на такі суми відсутні.

Також, відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу реєстраційний ліміт збільшується на суму середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців (червень 2014 року - травень 2015 року) / 4 квартали (II квартал 2014 року - I квартал 2015 року) були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені. Така сума збільшення щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали станом на дату такого перерахунку були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені. У зв’язку з чим,  Вашому підприємству збільшено реєстраційний ліміт на відповідну суму.

В липні 2015 року на електронний рахунок Вашого підприємства надійшло ПДВ в сумі ___ грн., але також на електронному рахунку з березня по червень 2015 року існувала заборгованість по сумах несплачених нарахувань по р.25.1 декларацій з ПДВ за лютий, березень, квітень, травень 2015 року, яка на 01.07.2015 року складала ___ грн. Тому сплачені кошти були враховані в погашення такої заборгованості.

Підпунктом 2) пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу встановлено, що  протягом третього робочого дня після дати набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" на суму залишків коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість станом на початок такого дня за вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності з податку за звітний (податковий) період за червень 2015 року до перерахування з електронного рахунку до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 цього Кодексу. До 31 липня 2015 року / 20 серпня 2015 року сума, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, зменшується на суму податкових зобов'язань, задекларованих за звітний (податковий) період за червень 2015 року / II квартал 2015 року.

У зв’язку з тим, що на електронному рахунку станом на 03.08.2015 не було грошових коштів в розмірі, що дорівнює або більше суми, задекларованої до сплати по рядку 25.1 декларації з ПДВ за червень 2015 року, то згідно з вимогами чинного законодавства платнику зменшився реєстраційний ліміт за рахунок віднімання суми з  рядка 5 поповнення електронного рахунку у Витязі про стан рахунку, тобто рядок 5 у Витязі про стан рахунку  має  від’ємне значення.

Електронний рахунок  після 03.08.2015 року було поповнено платником на суму ___ тис. грн., тому відбулося зменшила від’ємного значення показника «Загальна сума поповнення електронного рахунку з поточного рахунку платника податку» та відповідно збільшено реєстраційний ліміт на ____ тис. грн.

Також, з 03.08.2015 у зв’язку із змінами, внесеними до Кодексу Законом України від 16.07.2015 №643-VIII,  відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу визначено, що  зареєстрованим платникам податку значення суми податку (позитивне або від'ємне), на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, визначене пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, та значення усіх її складових, визначених цим Кодексом, дорівнюють нулю, крім значень її складових S НаклОтр, S НаклВид та S Митн,, що були сформовані починаючи з 1 липня 2015 року.  У зв’язку з чим, заборгованість по електронному рахунку на 03.08.2015 склала ___ грн.  – це несплачені нарахування по декларації за червень 2015 року.

Тому потрібно погашати таку заборгованість шляхом перерахування грошових коштів на електронний рахунок в сумах, задекларованих до сплати по рядку 25.1 декларацій, починаючи з декларацій за червень 2015 року, які були несплачені до бюджету, у зв’язку з тим, що невиконаний (не сплачений) залишок узгоджених податкових зобов’язань платника обліковується Казначейством до повного виконання шляхом перерахування до бюджету, що перераховуються платником з власного поточного рахунку на його електронний рахунок.

Задекларовані до сплати по рядку 25.1 декларацій з ПДВ за лютий - травень 2015 року, які залишаються несплаченими до бюджету, перераховуються з власного поточного рахунку до бюджету.

Виходячи з викладеного вище, законодавством не передбачено іншої можливості із збільшення реєстраційного ліміту, ніж виконання формули, встановленої у п. 200¹.3 статті 200¹ Кодексу.

Всі показники, передбачені пунктом 200¹.3 статті 200¹, пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу,  враховані при визначенні реєстраційного ліміту в Системі електронного адміністрування ПДВ.

 

До списку