Територіальні органи ДФС
у Донецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо оподаткування поворотної фінансової допомоги, яка залишилась неповернутою на 01.01.2015 та була виплачена у звітному 2015 році.

20.01.2016

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Згідно з п. 18 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України за операціями, по яких витрати для цілей оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року визначалися за датою перерахування коштів на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку, і станом на 1 січня у платника податку була наявна кредиторська заборгованість за такими операціями, при розрахунку об'єкта оподаткування сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 1 січня 2015 року, зменшує фінансовий результат до оподаткування.

Згідно вимогам п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст.134 Податкового кодексу України платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу.

Тобто, у разі не здійснення коригувань фінансового результату відповідно до прийнятого рішення керівника підприємства згідно п.п. 134.1.2 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України, зменшення фінансового результату на суму фінансової допомоги, що залишилась не повернутою на 01.01.2015 та була повернута до 31.12.2015, не здійснюється.

Крім того, відповідно до п. 5  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку від 29.11.99 N 290 «Доходи», поворотна фінансова допомога не визнається доходом, а вважається зобов’язанням (позикою) та обліковується за вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку від 31.01.2000 № 20 «Зобов’язання»

Отже і повернення  фінансової допомоги згідно з п.п. 9.3 п. 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку від 30.12.99 N 318 «Витрати» визначається погашенням одержаної позики та не враховується у складі витрат.

 

2. Благодійному фонду «Розвиток України» на лист від 07.12.2015 №0694/15 щодо надання роз’яснень стосовно порядку обліку невикористаної цільової благодійної допомоги.

Відповідно до п.44.1 ст. 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Станом на сьогодні порядок визнання і відображення доходів регламентований П(С) БУ 15. Він поширюється як на звичайні підприємства, так і на неприбуткові. Відповідно до п. 5 цього Положення дохід визнається при збільшенні активу або зменшенні зобов'язання, що обумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Неприбутковим організаціям при відображені доходів слід враховувати, що характер їх діяльності впливає на джерела формування коштів. Основними джерелами їх формування найчастіше є кошти, що отримуються від ведення статутної діяльності. До цих коштів застосовується термін "цільове фінансування". Прикладами таких надходжень є членські, добродійні внески або безповоротна фінансова допомога (якщо йдеться про добродійні фонди або про фінансування конкретних програм).

Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів при отриманні цільового фінансування регламентований п. 16-19 П(С) БУ 15. Відповідно до зазначених пунктів такі кошти відображаються в обліку як отримане цільове фінансування, а не як доходи. Цільове фінансування не визнається доходом до тих пір, поки не підтверджено його отримання і доки підприємство не виконає усі умови такого фінансування. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були понесені витрати, пов'язані з виконанням умов такого фінансування.

Таким чином, за правилами обліку доходів та витрат, які діють з 01.01.2015 року, отримана цільова фінансова допомога не може включатися до складу доходів у сумі, що перевищує фактично понесені витрати на реалізацію благодійної програми.

 Для надання роз’яснень щодо коригування у обліку доходів отриманих в якості цільової благодійної допомоги до 01.01.2015 року необхідно знати дату отримання та обсяг такої допомоги та дату включення та обсяг включених доходів у Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 

3. ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на лист від 22.12.2015 №07/2054 щодо надання податкової консультації з Щодо урахування авансових внесків при виплаті дивідендів за попередні податкові періоди.

У зв'язку з набранням чинності з 01.01.2015 року Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 №71-VIII (далі – Закон №71-VIII) Міністерством фінансів України затверджено наказ від 20.10.2015 №897 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за N 1415/27860 (далі - Наказ №897).

Законом N71-VIII викладено розділ III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в новій редакції та передбачено розрахунок об'єкта оподаткування податком на прибуток на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Про основні положення нових норм в оподаткуванні податком на прибуток повідомлено листом ДФС України від 04.01.2016 №102/7/99-99-19-02-01-17 (наявний в системі ЛІГА:ЗАКОН).

Порядок нарахування та сплати авансових внесків при виплаті дивідендів передбачений пунктом 57.1 1 статті 57 розділу II Кодексу, яким з 1 січня 2015 року запроваджено новий порядок їх розрахунку із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. При цьому якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Декларація з податку на прибуток за Наказом № 897 не містить граф для врахування залишку суми нарахованого авансового внеску у зв’язку зі виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), не врахованих до 01.01.2015 року у зменшення податку (значення рядка 13.5.2 додатку ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток за 2014 рік наданого до Вашого листа).  

Таким чином, сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік. Тобто за новими правилами не передбачено перенесення на наступні звітні (податкові) роки залишку суми авансових внесків при виплаті дивідендів, не зарахованих у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.

 

4.           ПАТ «ВЕСКО» на лист від 17.12.15 №3164 щодо врахування витрат у вигляді наданої безповоротної фінансової допомоги  при визначенні фінансового результату до оподаткування.

1. Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Розділом III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за витратами у вигляді безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток.

Водночас у разі перерахування коштів на користь неприбуткової організації формується різниця відповідно до положень пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

Так, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).

Порядок формування витрат в бухгалтерському обліку регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (далі - (П(С)БО 16)), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318, згідно з яким витрати визнаються одночасно при зменшенні активів або збільшенні зобов'язань.

Отже, в бухгалтерському обліку сума безповоротної фінансової допомоги, у тому числі наданої неприбутковій організації, відображається відповідно до положень бухгалтерського обліку у складі витрат в періоді їх понесення. При визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток бухгалтерський фінансовий результат підлягає коригуванню на суму допомоги, яка перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, у разі, якщо така допомога надана неприбутковій організації.

При цьому відповідно до п. 33 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, коригування, встановлені пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, не проводяться, починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції.

2.Відповідно до пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 Кодексу розумна економічна причина (ділова мета) - причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Слід зазначити, що Кодексом з метою оподаткування податком на прибуток не передбачено застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання платником податку на прибуток на загальних підставах безповоротної фінансової допомоги іншим платникам податку на прибуток на загальних підставах.

 

5.           ПАТ  «Дружківське рудоуправління» на лист від 17.12.15 №1755 щодо врахування витрат у вигляді наданої безповоротної фінансової допомоги  при визначенні фінансового результату до оподаткування.

1. Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Розділом III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за витратами у вигляді безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток.

Водночас у разі перерахування коштів на користь неприбуткової організації формується різниця відповідно до положень пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

Так, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).

Порядок формування витрат в бухгалтерському обліку регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (далі - (П(С)БО 16)), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318, згідно з яким витрати визнаються одночасно при зменшенні активів або збільшенні зобов'язань.

Отже, в бухгалтерському обліку сума безповоротної фінансової допомоги, у тому числі наданої неприбутковій організації, відображається відповідно до положень бухгалтерського обліку у складі витрат в періоді їх понесення. При визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток бухгалтерський фінансовий результат підлягає коригуванню на суму допомоги, яка перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, у разі, якщо така допомога надана неприбутковій організації.

При цьому відповідно до п. 33 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, коригування, встановлені пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, не проводяться, починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції.

2.Відповідно до пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 Кодексу розумна економічна причина (ділова мета) - причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Слід зазначити, що Кодексом з метою оподаткування податком на прибуток не передбачено застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання платником податку на прибуток на загальних підставах безповоротної фінансової допомоги іншим платникам податку на прибуток на загальних підставах.

До списку