Територіальні органи ДФС
у Донецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Щодо застосування касового методу

20.09.2016

Відповіді на питання, які порушені у Вашому листі, надані в листах Міністерства доходів і зборів України від 16.10.2013  №13407/6/99-99-19-04-02-15 та Державної податкової служби України від 27.09.2012 №4526/0/71-12/12-1017, Державної фіскальної служби України від 10.02.2016 №2719/6/99-99-19-03-02-15. Вказані листи, розміщені на офіційному веб-порталі ДФС України, підприємство може використовувати у своїй роботі.

Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств затверджена Законом України від 03.09.2008 №360-VI "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств" (далі - Рамкова угода).

Рамковою угодою передбачено, що контракти, фінансовані коштом Співтовариства, не підлягають оподаткуванню ПДВ, гербовим, реєстраційним або іншими аналогічними зборами в Україні, незалежно від того, чи існують такі збори, чи повинні бути впроваджені, і незалежно від того, чи укладені ці контракти з особами з України чи інших країн (п. 3.3 ст. 3 Рамкової угоди).

У тих випадках, коли контракт стосується поставки товарів, що походять з України, контракт повинен бути укладений на підставі цін без урахування ПДВ. Термін "товар" слід розуміти як будь-який продукт, послугу і/або права, які підлягають продажу (п. 3.4 ст. 3 Рамкової угоди).

Рамкова угода застосовується також до всіх заходів, фінансованих Співтовариством, які за їхнім характером не охоплені окремою угодою про фінансування (п. 1.3 ст. 1 Рамкової угоди).

Статтею 3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс) визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування.

При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Крім того, згідно з п.197.11 ст.197 Кодексу звільняються від оподаткування ПДВ, зокрема, операції з:

- постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

- постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 „Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги ” (далі - Порядок №153).

Відповідно до Порядку №153 виконавцем проекту є будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми).

Проекти (програми), які включені до щорічних програм в рамках МТД, підлягають обов'язковій державній реєстрації, яка є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком до Порядку №153.

 

 

 

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та МТД, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

Реалізація права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, в тому числі і зазначеною Рамковою угодою, здійснюється на підставі:

- реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), що видається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку);

- плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД в рамках проекту (програми) МТД, засвідченого донором або виконавцем та погодженого бенефіціаром, який подається до Мінекономрозвитку (далі - план закупівлі).

У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;

2) підтвердження наявності плану закупівлі;

3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України. Таким чином, в рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без сплати ПДВ.

Неподання до Мінекономрозвитку плану закупівлі за проектом (програмою) МТД розглядатиметься як відсутність необхідності в реалізації донором права на податкові пільги при реалізації такого проекту МТД, про що у реєстраційній картці цього проекту буде зроблено відповідну відмітку.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено одну з нижчезгаданих відміток про те, що:

1) податкові пільги за операціями, які здійснюються на митній території України, міжнародним договором не передбачені;

2) план закупівлі не подано (необхідність у реалізації права на податкові пільги не заявлено),

це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД податкові пільги відсутні або донором не заявлено необхідність в реалізації права на податкові пільги. Таким чином, у рамках такого проекту товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальником такому виконавцю зі сплатою ПДВ.

В цьому випадку при формуванні податкового кредиту слід враховувати вимоги п.198.5 ст.198 Кодексу, відповідно до якого, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.196.1.7 п.196.1 ст.196 цього Кодексу) та місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.197.1.28 п.197.1 ст. 197 цього Кодексу та операцій, передбачених п.197.11 ст.197 цього Кодексу);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

У разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов'язань, що були нараховані відповідно до цього пункту, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зазначеної в абзаці першому цього пункту, зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних.

З метою застосування цього пункту податкові зобов'язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:

- придбаних для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;

- придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Отже, операції з постачання товарів/послуг у рамках проекту МТД та в межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються виконавцем проекту МТД за кошти МТД, звільняються від оподаткування ПДВ. При придбанні виконавцем проекту МТД від постачальників товарів/послуг у рамках такого проекту ціна таких товарів/послуг визначається без ПДВ, тому постачальники таких товарів/послуг за такими операціями податкові зобов’язання не визначають і до бюджету не сплачують.

Якщо виконавцем проекту МТД придбання товарів/послуг, зазначених у плані закупівлі проекту, здійснюється у постачальника - платника ПДВ, то в договорі на таке постачання ціна таких товарів/послуг має бути вказана „Без ПДВ”.

При цьому платник податку - постачальник при постачанні таких товарів/послуг виконавцю проекту МТД складає в установленому порядку податкову накладну щодо відвантаження товарів/послуг, яка підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. У розділі III та графі 11 такої накладної робить помітку „Без ПДВ”, а також вказує підставу для звільнення таких операцій від оподаткування ПДВ.

При придбанні виконавцем проекту МТД у постачальника товарів/послуг у рамках таких проектів ціна товарів/послуг визначається без ПДВ, тому Постачальник за такими операціями податкові зобов’язання не визначає і до бюджету не сплачує.

Платник податку (продавець) з метою підтвердження права на застосування пільг з податку на додану вартість при здійсненні операцій з постачання товарів, робіт, послуг в рамках проекту МТД повинен отримати від виконавця проекту (програми) МТД та зберігає у справі:

- копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;

- копію плану закупівлі, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;

- копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).

Кожен з виконавців проекту в інформаційному підтвердженні придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі (за формою згідно з додатком до Порядку №153) вказує, реквізити контрагентів - постачальників (найменування, код, адресу) та обсяг придбання товарів/послуг із застосуванням пільгового режиму. Крім цього, згідно з пунктом 23 Порядку N 153 виконавець проекту, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти МТД за проектом (програмою) за формою згідно з додатком 8 до Порядку №153.

 З урахуванням вищевикладеного, право Вашого підприємства на формування податкового кредиту, взаємовідносини щодо оподаткування ПДВ операцій із субпідрядниками  залежить від змісту реєстраційної картки проекту (програми) МТД в реалізації якої Ви будете приймати участь (задекларовано чи не задекларовано в ній право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України) та чи включені такі контрагенти – постачальники (субпідрядники) до переліку виконавців проекту (програми) якими заявлено право на отримання податкових пільг з урахування вимог п.197.11 ст.197, п.198.5 ст.198 Кодексу.

 

До списку