Територіальні органи ДФС
у Донецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Щодо надання роз’яснення стосовно порядку оподаткування ПДВ авто станційного збору та вартості перевезення багажу

28.10.2016

Законом України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі – Закон № 1636) запроваджується вільна економічна зона "Крим" (далі – ВЕЗ "Крим"), функціонування якої на період тимчасової окупації здійснюється з урахуванням особливостей, визначених розділом II "Перехідні положення" Закону № 1636.

Закон № 1636-VII опубліковано 26.09.2014 у виданні "Голос України"  № 184 (5934) та згідно з пунктом 1 Розділу III "Прикінцеві положення" цього Закону набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування – з 27.09.2014.

 

Підпунктом 2 пункту 5 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону № 1636 підрозділ 10 розділу ХХ ПКУ доповнено пунктом 26, згідно з яким на період дії Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" норми ПКУ мають застосовуватися з урахуванням особливостей, визначених Законом № 1636.

У межах ВЕЗ "Крим" створюється вільна митна зона (пункт 3.2 статті 3 Закону № 1636).

Території вільних митних зон вважаються такими, що знаходяться поза межами митної території України (пункт 2 статті 9 Митного кодексу України (далі – МКУ)).

Об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку, перераховані в пункті 185.1 статті 185 розділу V ПКУ, а саме:

постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ;

ввезення товарів на митну територію України;

вивезення товарів за межі митної території України;

постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Місце постачання товарів/послуг визначається за правилами, встановленими статтею 186 розділу V ПКУ.

Таким чином, операції платників податку з постачання послуг, місцем постачання яких є визначена територія ВЕЗ "Крим", відповідно до пунктів 186.2 – 186.4 статті 186 розділу V ПКУ не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, оскільки відповідно до пункту 2 статті 9 МКУ територія вільної митної зони, створеної у межах ВЕЗ "Крим", вважається такою, що знаходиться поза межами митної території України.

До 01.07.2015 року порядок пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту регулювався статтею 199 розділу V Кодексу у редакції, що діяла до набрання чинності Законом України від 28.12.2014 №71-ХІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (тобто до 01.07.2015 року), а саме:

 - пункт 199.1 статті 199 - у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях;

- пункт 199.3 статті 199 - платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.

Розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях подається до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковувані та неоподатковувані операції.

 - пункт 199.4 статті 199 - платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

- пункт 199.5 статті 199 - частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, визначена з урахуванням норм пунктів 199.2 - 199.4 статті 199 цього Кодексу, застосовується для проведення коригування сум податку, які відносяться до податкового кредиту за операціями, зазначеними у пункті 199.1 статті 199 цього Кодексу. Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній податковий період року.

 

Отже, розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях підприємство зобов’язано було провести за результатами першого податкового періоду, в якому виникли неоподатковувані операції, – в даному випадку за вересень 2014 року.

Підприємство у декларації за вересень 2014 року повинно було відобразити обсяг неоподатковуваних операцій в колонці А рядку 4 декларації з ПДВ за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.11.2013 №678, і додати до такої податкової декларації додаток 6 (Д6).

Додаток 7 заповнюється платниками, які придбані і/або виготовлені товари/послуги використовують частково в оподатковуваних операціях, а частково - в не оподатковуваних.

 

Пунктом 15 розділу III Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.11.2013 №678 (далі – Порядок №678), від 23.09.2014 № 966 (далі – Порядок № 966), визначено, що додатки 6 (Додаток 6) та 7 (Додаток 7) подаються до декларації 0110/0121-123/0130/0140 при наявності подій, належних до відображення в таких додатках.

Звітні періоди, в яких необхідно заповнення та подання додатка 7 до декларації з податку на додану вартість, визначені формами таблиць 1, 2, 3, Додатку 7.

 

Таким чином,  ТОВ «____________» повинен був подати декларацію за вересень 2014 року та відобразити у декларації з ПДВ у рядку 16.4 та, відповідно, до такої декларації подати додаток 7, у якому задекларувати відповідні рядки, а саме:  у Таблиці 1 додатку 7 у рядку 2 - розрахунок частки використання товарів/послуг і необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється один раз за результатам звітного періоду, в якому вперше декларуються неоподатковувані  операції. Визначена у цьому додатку частка має використовуватися підприємством протягом усього 2014 року, у нашому випадку – до податкових періодів з вересня по грудень 2014 року (п. 199.2 та п. 199.3 ПКУ).

Сума податку, яка підлягає включенню до податкового кредиту (розрахована пропорційно до частки, визначеної у наведеному вище порядку), відображається в рядку 15.1 декларації з ПДВ протягом поточного року, а сума, яка не підлягає включенню до складу податкового кредиту, – відповідно, у рядку 15.2 декларації.

Відповідно до вимог Порядку №678 Додаток Д7 із заповненою таблицею 1 (рядок 2) подається один раз протягом поточного року разом з декларацією того звітного періоду, в якому вперше задекларовані неоподатковувані операції.

Також, до декларації за грудень 2014 року ТОВ «___________» повинно було подати додаток 7, а саме: у Таблиці 2 заповнюється за підсумками поточного календарного року. Відповідно до вимог Порядку №966 додаток 7 із заповненою таблицею 2 подається разом з декларацією за останній податковий період року.

За результатами визначення фактичного обсягу оподатковуваних/ неоподатковуваних операцій за 2014 рік у грудні 2014 року підприємство має здійснити річний перерахунок, який, відповідно, буде відображений у додатку 7 до декларації за грудень 2014 року. Визначена частка повинна використовуватися протягом 2015 року.

Оскільки задекларованих показників у податкових деклараціях з ПДВ та уточнюючих розрахунків до них ТОВ «_____________» недостатньо для вирішення питання по суті, тому відповідь щодо порядку оподаткування ПДВ операцій, що були здійснені платником, можливо надати лише після ознайомлення з первинними документами.

Слід зауважити, що по операціях з 01.07.2015 змінено порядок проведення перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях з урахуванням змін, внесених до правил формування податкового кредиту з липня 2015 року (викладений у листі ДФС України від 31.12.2015  N 48122/7/99-99-19-03-02-17). З урахуванням змін, внесених до статті 198 розділу V Кодексу Законами України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон N 71) та від 16 липня 2015 року N 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі - Закон N 643), з 1 липня 2015 року податковий кредит звітного періоду формується платником податку із сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).         

До списку