Територіальні органи ДФС
у Донецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо надання роз’яснення з питання обов’язку нарахування податкових зобов’язань відповідно

31.03.2017

Щодо надання роз’яснення з питання обов’язку нарахування податкових зобов’язань відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ  при використанні товарів/послуг у операціях з постачання вугілля, звільнених від оподаткування, якщо такі товари/послуги придбані без ПДВ (придбані у неплатника ПДВ, звільнені від оподаткування ПДВ) або постачальник не зареєстрував податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних (вих. №4517/10/05-99-12-01-12 від 31.03.2017 року ГУ ДФС у Донецькій області).

 Відповідно до п. 45 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

У разі застосування зазначеної пільги норми пункту 198.5 статті 198  Кодексу не застосовуються в частині товарів/послуг, необоротних активів, суми податку на додану вартість з вартості яких були включені до податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги.

Платник податків може відмовитися від використання зазначеної пільги чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом подання заяви. Заява, у якій зазначається перелік товарних позицій товарів згідно з УКТ ЗЕД і період, на який платник відмовляється чи зупиняє використання пільги, подається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків. Відмова від використання пільги, зазначеної у цьому пункті, чи зупинення її використання застосовується з першого числа звітного (податкового) періоду, в якому подано заяву.

Дія режиму звільнення від оподаткування ПДВ вугілля та вугільної продукції, відповідно до п. 45 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, розпочалась з 01.01.2016 року (Закон України від 24.11.2015 № 812-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі»).

При придбанні підприємством вугілля у 2016 – 2017 році з ПДВ, податкові накладні, складені та зареєстровані постачальником у встановленому законодавством порядку, мають бути ним включені до податкового кредиту  декларації з ПДВ періоду,  в якому вони були виписані, за умови дотримання інших норм чинного законодавства щодо формування податкового кредиту.

У разі, коли платник застосовує пільгу з постачання вугілля, тобто не подає заяву про відмову від використання пільги, у такому періоді зобов’язання з ПДВ не виникають.

Відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу) та місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 цього Кодексу);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

 Отже, у разі, коли платник застосовує пільгу з постачання вугілля, на суму ПДВ, що з 01.01.2016 року була включена до податкового кредиту, підприємство повинно нарахувати податкові зобов’язання, скласти та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних зведену податкову накладну, відповідно до вимог п. 198.5 статті 198 Кодексу. Податкові зобов’язання по такій накладній мають бути відображені у рядку 4.1 декларації з ПДВ періоду, в якому вона складена.

 При придбанні та включені до податкового кредиту товарів/послуг без ПДВ (придбаних у неплатника ПДВ, звільнені від оподаткування ПДВ) обов’язку нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст.198 Кодексу не виникає, оскільки відсутні суми ПДВ що включені до податкового кредиту по таким операціям.

 Згідно пункту 198.6 статті 198 ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної / розрахунку коригування.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні / розрахунки коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод.

У випадку не включення підприємством до податкового кредиту сум ПДВ по придбаним товарам/послугам з причини не реєстрації постачальником податкової накладної, обов’язку нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст.198 Кодексу також не виникає до моменту реєстрації постачальником такої податкової накладної та, відповідно, включення її підприємством до податкового кредиту з урахуванням граничних термінів включення згідно пункту 198.6 статті 198 ПКУ.

Одночасно повідомляємо, що у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг. Протягом 15 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою контролюючий орган зобов'язаний провести документальну позапланову перевірку зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією (п. 201.10 ст. 201 ПКУ).

 Відповідно до статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

До списку